Wat is gezinsondersteuner?

Een gezinsondersteuning helpt gezinnen met een of meerdere zorg intensieve kinderen bij het terugvinden van de balans. Gezinsondersteuners zijn onder andere Coaches, verzorgenden, begeleiders, verpleegkundigen.

Het doel van gezinsondersteuning is ouders te ontlasten en samen te werken aan het structureel vergroten van de draagkracht van het gezin. Maar dat is niet alles. Een gezinsondersteuner  is ook de vertrouwenspersoon. Door het bieden van een luisterend oor en het beantwoorden van allerlei vragen aangaande verzorging, begeleiding en opvoeding draagt de gezinsondersteuner zijn steentje bij.

Samenwerken met TiGO Gezinsondersteuning

TiGO gezinsondersteuning vraagt gezinsondersteuning om een professionele aanpak. Zo staat de kwaliteit  centraal bij al onze diensten. Maar er is meer. Ook alle formele wettelijke eisen en financieel-fiscale elementen moeten professioneel  goed geregeld zijn.  Daarvoor bent u bij ons aan het goede adres. Om dit te realiseren willen wij u als gezinsondersteuner optimaal faciliteren.

Wat doen wij voor je als ondernemer in de zorg ?

  • Als je bij ons inschrijft zullen wij je, vrijblijvend, via verschillende kanalen in contact brengen met potentiële zorg intensieve gezinnen.
  • Bent u nog geen ZZP-er dan helpen wij u stapsgewijs starten als zzp’er in de zorg.
  • Voordat je officieel start bij een gezin maken wij een brutto-netto berekening voor je, zodat je precies weet wat je verdiensten zijn.
  • TiGO helpt je graag verder op weg naar het verlenen van kwaliteitszorg. We werken samen met verschillende partners. Zo kunnen we je helpen met het opzetten van je onderneming met een ondernemersplan,  het opzetten  van een website en de beveiliging hiervan. Ook vragen over Werken met PGB,de wet AVG en WKKgz kunt u bij ons terecht. natuurlijk kunt u met al uw vragen bij ons terecht
  • Loopt je tijdens de gezinsondersteuning tegen vraagstukken aan kunt u altijd contact opnemen voor advies of begeleiding.
  • Natuurlijk betalen wij je maandelijks op tijd uit

Missie

TiGO gezinsondersteuning sluit aan bij de eigen kracht en het probleemoplossend vermogen van deze zorg intensieve gezinnen. De professionele zorg, begeleiding en ondersteunende diensten zijn gericht en aanvullend op wat het gezin zelf kan. De ouders zijn hierbij de spin in het web, zij regisseren zelf de zorg in het gezin. TiGO is hierin coachend en ondersteunend

Visie

Mijn visie is een samenleving waarin ouders zelf de zorg voor hun zorg intensieve kind(eren) aankunnen en de kinderen zo lang als mogelijk thuis in huiselijke omgeving opgroeien. Vroegtijdige ondersteuningen van het zorg intensieve gezin, voorkomt grotere zorgintensiteit en maatschappelijke onbalans, in de toekomst.

text-only-logo

E: info@tigogezinsondersteuning.nl
T: (020) 22 02 520


Openingstijden:

Werktijden 24/7