Wat is gezinsondersteuning

TiGO biedt laagdrempelige ondersteuning voor gezinnen met een zorgintensief kind. Gezinnen bij wie het leven 24/7 op z’n kop staat, omdat het kind met de beperking of chronische ziekte niet zonder zorg kan.

Ouders vinden de zorg die zij aan hun kind geven vanzelfsprekend en zetten hun schouders eronder, maar het kan ook een zware taak zijn die invloed heeft op het hele gezin. Je hebt minder tijd voor je partner en je andere kinderen of je gaat minder werken en hebt minder tijd voor jezelf. Wees er alert op dat je niet overbelast raakt. TiGO Gezinsondersteuning kan je hierbij helpen.

Professionele Gezinsondersteuning

Voor TiGO vraagt gezinsondersteuning om een professionele aanpak. Zo staat de kwaliteit van de ondersteuning van uw gezin centraal bij alle ondersteuning die we bieden. We werken samen met andere disciplines en zorgaanbieders die aan uw gezin zijn verbonden. Maar er is meer. Wij kunnen u helpen bij de aanvraag van een indicatie bij het Centrum Indicatiestelling Zorg, Bureau Jeugdzorg of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente. Bij een Persoonsgebonden Budget kunnen wij u helpen met de administratie. En matchen we de juiste gezinsondersteuner bij uw ondersteuningsvraag.

Wij inventariseren, geheel vrijblijvend, alle wensen die u heeft voor ondersteuning van u en uw gezin en in uw financiële situatie. Op basis hiervan kunnen wij, met een team van specialisten, het totaalplaatje rond uw specifieke ondersteuning voor u inzichtelijk maken en goed regelen. Professionele gezinsondersteuning zonder financiële verrassingen.

Voordelen van gezinsondersteuning

Gezinsondersteuning biedt voor ouder(s) en uw kinderen veel voordelen ten opzichte van zorg die alleen gericht is het zorgintensieve kind.

  • Gezinsondersteuning zorgt er voor dat kinderen zo lang als mogelijk thuis in huiselijke omgeving opgroeien.
  • Gezinsondersteuning voorkomt grotere zorgintensiteit
  • Gezinsondersteuning verbetert de relaties binnen het gezin.
  • Gezinsondersteuning zorgt voor rust en balans in het gezin.
  • Gezinsondersteuning creëert meer tijd en aandacht voor uzelf en uw andere kinderen
text-only-logo

E: info@tigogezinsondersteuning.nl
T: (020) 22 02 520


Openingstijden:

Werktijden 24/7