Gezinsondersteuning

Ben je overbelast?

 

Heb  je een  kind of partner met een  handicap , stoornis of langdurige ziekte.

 

Ervaar je problemen in je gezin.

 

En  hierdoor je gezin 24 uur per dag op zijn kop staat?

 

 • Staan jullie als gezin onder hoge druk?
 • Kom je handen tekort?
 • Wordt je gek van alle wisselende hulpverleners over je vloer, die allemaal hun eigen plan trekken?
 • Sluit de hulp niet aan op wat jullie nodig hebben?
 • Zitten je partner  niet altijd op één lijn bij het opvoeden
 • Wordt er voor jullie beslist wat jullie nodig hebben in het gezin?
 • Houdt je de zorg voor je kind of partner  niet vol ondanks de hulp die je krijgt?
 • Weet je niet waar je hulp voor jezelf kunt vinden of voor jullie andere kinderen?

 

De oplossing

 

Problemen horen bij het leven maar in sommige gezinnen  is de zorg zo intensief of de situatie zo moeilijk, dat je  het niet meer alleen kan. Het is het al een moeilijke stap om hulp te vragen maar het is soms nog moeilijker om duidelijk te maken wat voor hulp je echt nodig hebt. Je bent moe en hebt geen energie om na te denken over je situatie. Je moet door en er veranderd niets.

Er heerst chaos in je hoofd en bent het overzicht verloren. Dit komt niet alleen vanwege je eigen gecompliceerde omstandigheden in je gezin. Maar ook omdat elke instantie en hulpverlener een eigen ‘behandelplan’ volgt.

 

TiGO Gezinsondersteuning biedt hiervoor de oplossing

 

De Cordinerend gezinsondersteuner stelt samen met jullie een gezinsplan op, om weer grip te krijgen op het gewone leven. Vanuit jullie perspectief. Het uitgangspunt van een gezinsplan is dat alle hulpverleners en dienstverleners sámen met jullie werken aan één plan.

Een gezamenlijk gezinsplan zorgt voor samenhang en  structuur.

Het gezinsplan bevat

 • Alle veranderingen die jullie als gezin op korte of lange termijn  willen bereiken.
 • Hoe jullie dat aan willen pakken.
 • Hoe TiGO Gezinsondersteuning hierbij kan helpen?
 • Welke hulp er naast gezinsondersteuning nodig is om tot  verandering te komen.

Met het gezinsplan behouden jullie zelf de regie.

Met het gezinsplan krijg je weer grip op je eigen leven. door doelen te stellen, middelen te zoeken en professionele hulp in te schakelen

 

Jullie worden niet verwezen naar gespecialiseerde zorg , maar specialisten worden gevraagd mee te doen om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van het gezinsplan.

Gezinsondersteuning

 

Op het moment dat het duidelijk is welke zorg en ondersteuning er nodig is om weer grip op het gewone leven te krijgen. Zal TiGO op de zelfde wijze als het gezinsplan in gesprek gaan met ieder gezinslid  om te kijken

 • Wat  je zou willen veranderen en wat  je daarvoor nodig?
 • Wat moet je doen om te veranderen en wie kan je daarbij  helpen?
 • Dit word uitgewerkt in doelen en acties en opgeschreven in je zorg of ondersteuningsplan.

Bij kinderen wordt de visie van ouders meegenomen.

Regelmatig kijken we samen  of jullie  op de goede weg zitten. Heb je je doel bereikt? Dan bouwen we de ondersteuning weer af. Wil je iets anders veranderen in je gezin of persoonlijk. Kijken we wat daarvoor nodig is.

Een ondersteuningsplan stellen we alleen op met gezinsleden met een hulpvraag.

 

Geboden zorg en ondersteuning

De ondersteuning die TiGO biedt is heel divers:

 • Aanvragen van een indicatie
 • Verduidelijken van de hulpvraag
 • Praktische ondersteuning
  • Verpleging
  • Verzorging
  • Coaching
  • Begeleiding
  • Dagbesteding
  • Organizing
  • Mediation
  • Huishoudelijke hulp
  • Gespecialiseerde oppas
  • Logeren

TiGO sluit aan op wat er in het gezin nodig is dicht bij huis.

Coördinerend Gezinsondersteuner

Jullie krijgen Een vaste aanspreekpunt in de vorm van een Gezinscoordinator en  vaste  gezinsondersteuner(s) gekoppeld aan jullie gezin.

Jullie bepalen zelf welke Gezinsondersteuner er in jullie gezin komt werken.  We werven daarom gezinsgericht.

Doordat we aansluiten op de zorg en ondersteuning die nodig is in jullie gezin. Zoeken we speciaal voor het gezin de juiste gezinsondersteuners. Je moet er rekening mee houden dat dit tot drie maanden kan duren voordat de zorg of ondersteuning ingezet kan worden.

Het resultaat

 

 • Er is goede samenwerking met betrokken hulpverleners en instanties.
 • De hulpvraag is duidelijke  vanuit het perspectief van het gezin
 • Zorg en ondersteuning sluit aan bij het gezin
 • De zorg is redelijkerwijs zo vol te houden.
 • Er is praktische en psychische steun voor ouders en kinderen
 • De relaties binnen het gezin zijn verbeterd.
 • Kinderen groeien thuis op
 • Zorgintensiteit verminderd
 • Rust en balans in het gezin.
 • Meer aandacht voor broers en zussen
 • Meer vrijetijd
text-only-logo

E: info@tigogezinsondersteuning.nl
T: (020) 22 02 520


Openingstijden:

Werktijden 24/7

image001
HKZ Kleine Org - logo-fc.jpg