Ouder en Woon initiatieven

Woont jullie zoon of dochter nog thuis? Heeft hij of zij een handicap of stoornis en zou het fijn zijn als hij of zij een eigen plek heeft om te wonen? Een plek die jullie hebben gecreëerd? of Ben je als jongvolwassene of volwassene niet in staat om zelfstandig te wonen? Dan kan wonen in een ouderinitiatief of wooninitiatief de oplossing zijn.

 

In een ouder- en wooninitiatief hebben ouders en hun kinderen, jongvolwassenen en ouderen zelf de touwtjes in handen. Ze hebben eigen regie over hun zorg en ondersteuning. Het kleinschalige initiatief staat midden in de maatschappij of juist achteraf, in elk geval op een plaats of in een buurt waar zij zelf voor kiezen.

Er zijn vier fases in het opzetten van een woon of ouder initiatief. TiGO Wonen kan jullie hierbij  helpen.

1. Oriëntatiefase

waar gaat mijn kind wonen?

 

2.Opstartfase

wat is nodig om een initiatief op te starten en hoe doe ik dat?

 

3. Realisatiefase

wat komt er allemaal bij kijken als je de gemaakte plannen daadwerkelijk gaat uitvoeren?

 

4.Instandhoudingsfase

wat kun je doen om het initiatief gezond te houden en het voortbestaan van het initiatief te garanderen?

 

 

De fases zijn onderverdeeld in thema’s:

De organisatie: Welke rechtsvormen zijn er? Hoe vorm je een bestuur? Hoe stel je een huishoudelijk reglement op?

De zorg: Hoe regel je de zorg, welke mogelijkheden zijn er? Hoe stel je een zorgteam samen dat goed aansluit bij de bewoners?

Het wonen: Welke eisen stel je aan de woning? Kies je voor nieuwbouw of voor een bestaande woning, voor huren of kopen? Wat komt er allemaal bij kijken?

Het geld: Hoe stel je begrotingen op? Bij welke fondsen kun je subsidie aanvragen, hoe regel je de financiën als het initiatief eenmaal geopend is? We hebben ook praktische rekenmodellen voor je klaarstaan.

 

Als je een initiatief gaat opzetten, krijg je te maken met allerlei wet- en regelgeving. Ook daar kunnen we jullie uitgebreid over vertellen.

Wij doorlopen graag met u welke mogenlijkheden er zijn en zetten onze ervaring en netwerk in van verschillende instanties om samen het Woon of Ouder initiatief op te zetten en te onderhouden.

Zelfstandig wonen

 

Woon je zelfstandig maar heb je zorg of ondersteuning nodig omdat je....
 • een  psychische of psychiatrische problematiek/stoornis hebt, (zoals autisme)
 • een licht verstandelijke beperking hebt.
 • of een verslaving (of verslavingsachtergrond) hebt.
Heb je moeite  om in de maatschappij te functioneren?
TiGO Wonen biedt jou zorg en ondersteuning om weer mee te kunnen doen in het gewone leven.

 

Verpleging en verzorging

 

Levensloopbegeleiding

 

Ambulante woonbegeleiding

 

Organizing

 

En nog veel meer.....

 

TiGO werkt  met een ervaren ondersteuningsteam. Je hebt  altijd een vaste ondersteuner. De ondersteuner stelt samen met jou een ondersteuningsplan op,  met als doel om weer  goed mee te kunnen doen met het gewone leven. Vanuit jouw perspectief.

We kijken daarbij ook altijd naar wat je wél allemaal zelfstandig kan. Verder maken we afspraken over de zorg, ondersteuning of begeleiding.  Hierbij valt te denken aan het aantal bezoeken per week en de duur van de ondersteuning.

De ondersteuning is altijd op maat, en dus volledig afgestemd op wat jij  echt nodig hebt.

In de meeste gevallen valt de ondersteuning onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente is dan verantwoordelijk voor de financiering. Soms is er echter een Wlz- indicatie (Wet langdurige zorg) toegekend. In dat geval wordt de ondersteuning aangevraagd via het zorgkantoor.

Het uitgangspunt van een ondersteuningsplan is dat alle hulpverleners en dienstverleners sámen met jou werken aan één plan. Een gezamenlijk ondersteuningsplan zorgt voor samenhang en structuur.

Het ondersteuningsplan bevat:

 • Alle veranderingen die je op korte of lange termijn wil bereiken.
 • Hoe je dat aan wilt pakken.
 • Hoe TiGO Wonen hierbij kan helpen?
 • Welke hulp er naast TiGO Wonen nodig is om tot verandering te komen.

 

Ondersteuningsvormen

 

We vinden het belangrijk dat dat jij je prettig voelt tijdens de ondersteuning. De basis van de relatie met de ondersteuner is eerlijkheid, vertrouwen en een goede balans tussen professionaliteit en betrokkenheid.

 

Levensloopbegeleiding

De levensloopbegeleiding is levensvolgend, waarmee we bedoelen dat deze op- en afgeschaald wordt naar jouw behoefte je hele leven lang.

levensloopbegeleider doet datgene wat nodig is om positieve beweging te brengen
in je  leven.
voeren van goede gesprekken (incl. gesprekken met derden en coaching). Het regelen van maatwerkoplossingen, praktische zaken worden  opgepakt en geregeld.

 

Ambulante woonondersteuning

Individuele woonondersteuning biedt specialistische persoonlijke begeleiding in uw eigen huis door middel van gesprekken.  We willen jouw graag helpen om jouw doelen te behalen!

Voorbeelden van onze hulp zijn begeleiding bij:

 • de administratie (overzicht krijgen over facturen, contracten, verzekeringen, enzovoort)
 • boodschappen doen
 • geldbeheer
 • post afhandelen
 • medicatie innemen
 • dag- of weekplanning maken
 • regelen van ingrijpende gebeurtenis,
 • vaardigheden oefenen,
 • contact zoeken met mensen in de omgeving,
 • begrijpen wat anderen zeggen en jezelf begrijpelijk maken
 • hulp om gedragsproblemen te verminderen in de omgang met andere mensen
Organizer

Begeleid je in het ordenen van je problematische en chaotische huishouden.

 • Leert je je praktische werkmethoden , waarmee ze samen met jou de chaos succesvol aanpakken.
 • Geven je praktische tips om het huishouden en je administratie  te doen.
 • Motiveren je om je huis, opgeruimd overzictelijk te houden
.

 

Wil je meer weten?

Aanmelden voor hulp bij het opzetten van een woon of ouder initiatief? Ondersteuning nodig bij zelfstandig wonen?  Vul het contactformulier in . Je hoort dan binnen drie werkdagen van ons.

Missie

 

TiGO Gezinsondersteuning sluit aan bij de eigen kracht en het probleemoplossend vermogen van zorgintensieve gezinnen. De praktische professionele zorg, begeleidende en ondersteunende diensten zijn gericht en aanvullend op wat het gezin zelf kan. Ouders zijn hierbij de spin in het web, zij regisseren (indien mogelijk) zelf de zorg in het gezin. TiGO is hierin coachend en ondersteunend.

 

Visie

 

Een samenleving waarin ouders zelf de zorg voor hun kind(eren) aankunnen en de kinderen thuis in huiselijke omgeving opgroeien. Vroegtijdige praktische ondersteuningen van zorgintensieve gezinnen voorkomt grotere zorgintensiteit en maatschappelijke onbalans, in de toekomst.  De hulp wordt zo vroeg mogelijk geboden, is vraaggericht, met respect voor eigen regie en behoeften van de ouders en hun kinderen.

 

text-only-logo

E: info@tigogezinsondersteuning.nl
T: (020) 22 02 520


Openingstijden:

Werktijden 24/7

image001
HKZ Kleine Org - logo-fc.jpg