Wie is TiGO

TiGO Gezinsondersteuning is kleinschalige zorgorganisatie en werkt landelijk om zo zoveel mogelijk gezinnen te kunnen helpen. TiGO is in 2016 gestart door Marjolein Mulderij. Toen al meer dan 20 jaar ervaring met mensen met een kwetsbare zorgvraag. Als coördinerend begeleider op een woongroep voor zorg intensieve kinderen zag zij dat vaak nog  jonge kinderen werden aangemeld door hun ouders bij de woongroep. Een veel voorkomende reden was het ontbreken van ondersteuning in het gezin. Hierdoor ontwikkelde er bij het kind een grotere zorgzwaarte waardoor ouders de zorg niet meer aankonden. Net als bij Tigo.

Tigo is een jongen met een extra zorgbehoefte en staat symbool voor alle kinderen waarbij opname in een instelling voorkomen kan worden door de juiste “preventieve” ondersteuning te bieden in het gezin.

Maar TiGO is er niet alleen voor jonge kinderen. Maar voor alle gezinnen met zorg intensieve kinderen van alle leeftijden die thuis wonen.

Bij gezinnen met een zorg intensief kind is het risico op overbelasting in het gezin extra groot. TiGO gezinsondersteuning is ontstaan om op deze kwetsbare situatie een passend en op maat antwoord te bieden.

Compleet en Goed Geregeld

Met een enthousiast en betrokken team zorgen wij voor kwalitatief hoogwaardige ondersteuning voor gezinnen met een zorgintensief kind en kunnen wij ook helpen met het aanvragen van een indicatie en een Persoons Gebonden Budget.

TiGO vindt het belangrijk dat de Wettelijke eisen en de financiën rond de ondersteuning goed geregeld zijn. Dat u onbezorgd gebruik kunt maken van de gezinsondersteuning en dat alles er omheen ook goed geregeld is:

Branchevereniging Kleinschalige zorg

 

TiGO Gezinsondersteuning is lid van de Branchevereniging Kleinschalige zorg. Persoonlijke zorg en individuele aandacht is voor iedere zorgvrager beschikbaar. Ieder mens is anders en dat zien wij. Iedere zorgvrager heeft een vraag met individuele wensen en behoeften en daar wordt rekening mee gehouden. Kleinschalige zorgaanbieders kijken naar de individuele zorgvrager en stemmen de zorg/ondersteuning hierop af. Daarmee is iedere zorgverlening passend en op maat. Zorgverleners krijgen de ruimte om vanuit de bedoeling en hun vakmanschap de juiste keuzes te maken. BVKZ creëert de ruimte voor kleinschalige zorgaanbieders om op professionele wijze inhoud te geven aan innovatie en ondernemerschap.

Klacht indienen over geleverde zorg

TiGO Gezinsondersteuning is lid van het klachtenportaalzorg.
Het kan gebeuren dat een behandeling of geleverde zorg niet voldoet aan uw verwachting. Lukt het niet de klacht samen met TiGO Gezinsondersteuning naar tevredenheid op te lossen, dan staagt het klachtenportaalzorg  u graag bij. U kunt dan uw klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg over de geleverde zorg. De ervaren en onafhankelijke klachtenfunctionarissen van Klachtenportaal Zorg vinden persoonlijk contact vanzelfsprekend. Wij komen naar u toe voor een gesprek. Door zorgvuldig te luisteren en de verschillende perspectieven goed te vertalen, voelt u zich echt gehoord: de basis voor het oplossen van de ontevredenheid met wederzijds begrip. Heeft u advies of ondersteuning nodig, of wilt u een klacht indienen over de geleverde zorg? Kunt u mailen naar: info@klachtenportaalzorg.nl

Telefonisch zijn wij bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 12:00 via 0228-322205.

Postadres en bezoek op afspraak:
“Klachtenportaal Zorg”
Westeinde 14a
1601 BJ Enkhuizen

Missie

 

TiGO Gezinsondersteuning sluit aan bij de eigen kracht en het probleemoplossend vermogen van zorgintensieve gezinnen. De praktische professionele zorg, begeleidende en ondersteunende diensten zijn gericht en aanvullend op wat het gezin zelf kan. Ouders zijn hierbij de spin in het web, zij regisseren (indien mogelijk) zelf de zorg in het gezin. TiGO is hierin coachend en ondersteunend.

 

Visie

 

Een samenleving waarin ouders zelf de zorg voor hun kind(eren) aankunnen en de kinderen thuis in huiselijke omgeving opgroeien. Vroegtijdige praktische ondersteuningen van zorgintensieve gezinnen voorkomt grotere zorgintensiteit en maatschappelijke onbalans, in de toekomst.  De hulp wordt zo vroeg mogelijk geboden, is vraaggericht, met respect voor eigen regie en behoeften van de ouders en hun kinderen.

 

text-only-logo

E: info@tigogezinsondersteuning.nl
T: (020) 22 02 520


Openingstijden:

Werktijden 24/7

image001
HKZ Kleine Org - logo-fc.jpg