Wie is TiGO

TiGO Gezinsondersteuning is kleinschalige zorgorganisatie en werkt landelijk om zo zoveel mogelijk gezinnen te kunnen helpen. TiGO is in 2016 gestart door Marjolein Mulderij. Toen al meer dan 20 jaar ervaring met mensen met een kwetsbare zorgvraag. Als coördinerend begeleider op een woongroep voor zorg intensieve kinderen zag zij dat vaak nog  jonge kinderen werden aangemeld door hun ouders bij de woongroep. Een veel voorkomende reden was het ontbreken van ondersteuning in het gezin. Hierdoor ontwikkelde er bij het kind een grotere zorgzwaarte waardoor ouders de zorg niet meer aankonden. Net als bij Tigo.

Tigo is een jongen met een extra zorgbehoefte en staat symbool voor alle kinderen waarbij opname in een instelling voorkomen kan worden door de juiste “preventieve” ondersteuning te bieden in het gezin.

Maar TiGO is er niet alleen voor jonge kinderen. Maar voor alle gezinnen met zorg intensieve kinderen van alle leeftijden die thuis wonen.

Bij gezinnen met een zorg intensief kind is het risico op overbelasting in het gezin extra groot. TiGO gezinsondersteuning is ontstaan om op deze kwetsbare situatie een passend en op maat antwoord te bieden.

Compleet en Goed Geregeld

Met een enthousiast en betrokken team zorgen wij voor kwalitatief hoogwaardige ondersteuning voor gezinnen met een zorgintensief kind en kunnen wij ook helpen met het aanvragen van een indicatie en een Persoons Gebonden Budget.

TiGO vindt het belangrijk dat de Wettelijke eisen en de financiën rond de ondersteuning goed geregeld zijn. Dat u onbezorgd gebruik kunt maken van de gezinsondersteuning en dat alles er omheen ook goed geregeld is:

Missie

TiGO gezinsondersteuning sluit aan bij de eigen kracht en het probleemoplossend vermogen van deze zorg intensieve gezinnen. De professionele zorg, begeleiding en ondersteunende diensten zijn gericht en aanvullend op wat het gezin zelf kan. De ouders zijn hierbij de spin in het web, zij regisseren zelf de zorg in het gezin. TiGO is hierin coachend en ondersteunend

Visie

Mijn visie is een samenleving waarin ouders zelf de zorg voor hun zorg intensieve kind(eren) aankunnen en de kinderen zo lang als mogelijk thuis in huiselijke omgeving opgroeien. Vroegtijdige ondersteuningen van het zorg intensieve gezin, voorkomt grotere zorgintensiteit en maatschappelijke onbalans, in de toekomst.

text-only-logo

E: info@tigogezinsondersteuning.nl
T: (020) 22 02 520


Openingstijden:

Werktijden 24/7