Ondersteuning aan Brussen

Jullie andere kinderen nemen een belangrijker rol in bij de ondersteuning van hun broer of zus.

Wanneer brussen (broers en zussen) op jonge leeftijd gepaste ondersteuning krijgen, kunnen ze later hun relatie met hun broer of zus als positiever beleven én meer gepaste zorg geven aan hun broer of zus. Hoe de brussen hierin kunnen worden ondersteund en voorbereid op deze rol, is dus een belangrijke vraag.

 

In deze ondersteuning spelen jullie als ouders een heel belangrijke rol. Brussen snappen dat hun zorg intensieve broer/zus veel aandacht vraagt van jullie, maar ervaren dit tegelijkertijd als oneerlijk. Zij hebben sterk behoefte aan tijd en aandacht van hun ouders. Dit zou al haalbaar zijn als er momenten worden ingelast waarop jullie zorg intensieve kind tijdelijk elders is ondergebracht,

 

Daarnaast moeten jullie als ouders zelf voldoende ondersteund worden, zodat er voldoende tijd gemaakt kan worden om aandacht te besteden aan de brussen in het gezin. Verder zouden jullie als ouders je kinderen de weg kunnen wijzen naar het ondersteuningsaanbod voor brussen. TiGO biedt ook ondersteuning voor broers en zussen van het zorgintensief kind.

 

 • Weten welke gezamenlijke activiteiten ze kunnen doen
 • Weten om te gaan met het afwijkende gedrag van hun broer of zus
 • De handicap, ziekte of stoornis op hun manier aanvaarden
 • Wederzijds begrip voelen (dus ook van de zorg intensieve broer of zus naar hen toe)
 • Vertrouwen hebben in het welzijn van de broer of zus
 • Weten wie hun op sociaal gebied steun kan bieden
 • Weten hoe ze met (reacties en vragen van) de buitenwereld kunnen omgaan
 • Ervaringen uitwisselen met anderen (brussen of leeftijdsgenoten die hen goed kennen en de broer/zus)
 • Genoeg tijd voor zichzelf hebben.
Organisatie van het huishouden

Ervaring heeft geleerd dat mensen tot rust komen als hun huishouden overzichtelijk, praktisch ingedeeld en opgeruimd is. Zie je door de bomen het bos niet meer en heb je geen idee meer waar je het best kunt beginnen met het (re)organiseren van je spullen, papieren, taken en huishouden; Zou je het fijn vinden als iemand met je meedenkt en meewerkt? TiGO biedt ondersteuning bij het opruimen en ordenen van je huishouden en houd rekening met jouw gezinssituatie.

Wij helpen met :

 • Opruimen en praktisch organiseren van de woning of delen daarvan.
 • Structuur aanbrengen in “huishoudelijke” activiteiten
 • Op orde brengen van de administratie
 • Dag/week/maandplanningen
 • Opruimtips en opbergtips
Ondersteuning bij wooninitiatieven

Als het niet meer mogelijk is om je kind thuis te laten wonen. Als je kind het huis ontgroeid is. Of als het op een andere manier beter is dat jullie kind uit huis gaat wonen, is een wooninitiatief een goede optie. Maar als ouders moeten jullie eigenlijk ‘van alle markten thuis zijn’ om in een woonproject de regie te kunnen blijven voeren: de complexiteit van regels en het netwerk van betrokken instanties bemoeilijken dat vaak.

Het starten van een ‘ouderinitiatief’ kost gemiddeld twee dagen in de week, gedurende drie tot vijf jaar. Een behoorlijke belasting die kan verminderen door in een zo vroeg mogelijk stadium van het project de ondersteuning in te roepen van TiGO Gezinsondersteuning.

TiGO kan adviseren, partijen bij elkaar brengen en de voortgang van het proces bewaken. Telkens zal in het proces moeten worden afgewogen hoe de ouders de regie met externe steun toch

voldoende in eigen hand kan houden. Samen creëren we een warm en veilig thuis voor jullie kind.

text-only-logo

E: info@tigogezinsondersteuning.nl
T: (020) 22 02 520


Openingstijden:

Werktijden 24/7

HKZ Kleine Org - logo-fc.jpg
Beoordeel ons op
download