Brussen

 

Als Brus bevindt je je in een bijzondere situatie waarin je opgroeit met een broer of zus die een handicap of stoornis heeft of chronisch ziek is. Je broer of zus heeft veel zorg en aandacht nodig. Dat is niet altijd leuk. Je kan behoorlijk boos zijn op de ziekte, handicap of stoornis, en tegelijkertijd houdt je toch van je broer of zus.

 

Positieve kanten

Toch kan je als brus veel kracht halen uit het opgroeien met je broer of zus. Ook al zie je dat misschien nu niet zo. Andere brussen zeggen zelf bijvoorbeeld dat ze veel meer open staan voor mensen die ‘anders’ zijn. Ook kunnen ze meer genieten van kleine dingen. Brussen vertellen dat ze sneller zelfstandig en volwassen zijn geworden. Ze weten vaak beter hoe ze goed voor anderen kunnen zorgen.

Hulp en ondersteuning

 

Vind je dit lastig of heb je hier meer hulp bij nodig kan je ook hulp van TiGO inschakelen.

Wij kunnen je bijvoorbeeld helpen met:

  • Contact met andere Brussen
  • Informatie geven over de handicap, chronische ziekte of stoornis van je broer of zus.
  • Leren omgaan met je zorg intensieve broer of zus. Hoe hij zich gedraagt, maar ook reacties van anderen op je broer of zus.
  • Op persoonlijk vlak. Als je moeite te hebt om grenzen aan te geven en om aandacht te vragen, Je jezelf weg cijfert.
  • De ontwikkeling van jezelf en je rol binnen het gezin. Wat wil jij?
  • Om te verwoorden wat er in je omgaat, wat je dwarszit of wat je lastig vindt.
  • Om bepaalde sociale vaardigheden aan te leren, bijvoorbeeld omgaan met ruzie.
  • Het toekomstbeeld vorm te geven met je zorg intensieve broer of zus. Ouders worden ouder en kunnen straks de zorg niet meer aan. En wat dan?” Wat wordt er van jou verwacht hoe zie je dit zelf?

 

Missie

 

TiGO Gezinsondersteuning sluit aan bij de eigen kracht en het probleemoplossend vermogen van zorgintensieve gezinnen. De praktische professionele zorg, begeleidende en ondersteunende diensten zijn gericht en aanvullend op wat het gezin zelf kan. Ouders zijn hierbij de spin in het web, zij regisseren (indien mogelijk) zelf de zorg in het gezin. TiGO is hierin coachend en ondersteunend.

 

Visie

 

Een samenleving waarin ouders zelf de zorg voor hun kind(eren) aankunnen en de kinderen thuis in huiselijke omgeving opgroeien. Vroegtijdige praktische ondersteuningen van zorgintensieve gezinnen voorkomt grotere zorgintensiteit en maatschappelijke onbalans, in de toekomst.  De hulp wordt zo vroeg mogelijk geboden, is vraaggericht, met respect voor eigen regie en behoeften van de ouders en hun kinderen.

 

text-only-logo

E: info@tigogezinsondersteuning.nl
T: (020) 22 02 520


Openingstijden:

Werktijden 24/7

image001
HKZ Kleine Org - logo-fc.jpg