Variatie van gezinsondersteuning

Ondersteuningsvraag formuleren

Je loopt vast en wil graag ondersteuning voor jezelf of anderen in het gezin, maar weet je niet precies wat, hoe of in welke vorm? Het helder krijgen van de ondersteuningsvraag is erg belangrijk. Voor jou, de persoon voor wie je de aanvraag indient en voor ons. TiGO Gezinsondersteuning helpt je bij het formuleren van de ondersteuningsvraag. Het kan zijn dat we, gelijktijdig met het formuleren van de ondersteuningsvraag, al bekijken welke ondersteuning er ingezet kan worden in jullie gezin. Het kan ook zijn dat we dit in een later stadium doen.

Hoe het werkt

 • Stel je vraag via het aanmeld of contact formulier.
 • In een persoonlijk gesprek verkennen we jullie vragen naar ondersteuning
 • Samen bepalen we welk type ondersteuning nodig is, hoe lang en welke gezinsondersteuner daar het beste bij past.
 • TiGO kan nu voor jullie op zoek gaan naar een passende gezinsondersteuner.
Ondersteuning bij Indicatie aanvragen

Iedereen die ondersteuning nodig heeft door een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap heeft recht op zorg.

Is de ondersteuningsvraag in kaart gebracht, dan zijn er twee situaties mogelijk.

 1. Er is een indicatie of beschikking aanwezig:

TiGO kan onderzoeken of de indicatie of beschikking in aanmerking komt voor gezinsondersteuning. We bekijken je mogelijkheden hierin en adviseren je over de benodigdheden.

 1. Er is geen indicatie of beschikking aanwezig:

Dit betekent dat deze er moet komen.

In samenwerking met een erkent zorg advieskantoor kan TiGO u helpen bij de aanvraag van een indicatie bij het Centrum Indicatiestelling Zorg, Bureau Jeugdzorg of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente.

Ondersteuning bij PGB administratie

In samenwerking met een erkent accountantskantoor kan TiGO u ondersteunen bij de pgb administratie. Op deze manier weet je zeker dat alles soepel en volgens de regels verloopt. Het accountantskantoor bewaakt het budget en zorgt voor de juiste documenten voor het Zorgkantoor, de SVB of uw Gemeente. De facturen van zorgverleners worden zorgvuldig gecontroleerd. Alle activiteiten worden met u besproken, zodat u precies weet hoe uw pgb administratie ervoor staat.

Coaching

De gezinscoach leert je omgaan met de problemen die spelen bij uw kind en de invloed die dat heeft op u en uw gezin. Een coach kent de vragen, het verdriet of de onmacht waar je mee te maken kunt krijgen. Het is afhankelijk van je vragen en behoeften waar de gezinscoach je bij kan ondersteunen. De coach kan een luisterend oor voor je zijn, advies geven op het gebied van opvoeden en ouderschap en kan je ook meer leren over de diagnose die gesteld is bij uw kind en over de behandeling van uw kind.

Specifieke en professionele zorg

Bij TiGO worden u en uw kind zoveel mogelijk betrokken bij de zorg. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om de zorg op uw gezin af te stemmen. U krijgt precies die ondersteuning die in uw specifieke situatie nodig en gewenst is. De zorg kan thuis gegeven worden, maar ook op school, op het kinderdagverblijf, de dagbesteding of een andere locatie. We werken samen met de leerkrachten en begeleiders.

TiGO biedt alle denkbare vormen van (kind)zorg. Hieronder heb ik een aantal zorgdiensten op een rijtje gezet:

 • Persoonlijke verzorging (PV)
 • Verpleging (VP)
 • Slaapdiensten
 • Waakdiensten
Begeleiding

TiGO biedt individuele begeleiding aan kinderen met een intensieve zorgvraag en hun broers en zussen. De begeleiding is erop gericht de sociaal, emotionele en persoonlijke ontwikkeling van de kinderen te stimuleren en de vaardigheden van het kind te vergroten. De begeleiding kan thuis gegeven worden, maar ook op school, op het kinderdagverblijf, de dagbesteding of een andere locatie. We werken samen met de leerkrachten en begeleiders.

Deze vaardigheden kunnen o.a. betrekking hebben op:

 • Stimulering van de sociaal, emotionele, persoonlijke en/of motorische ontwikkeling
 • Zelfredzaamheid
 • Emotieregulatie
 • Gedragsveranderingen
 • Sociale vaardigheden
 • Zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • Ondersteuning in de algemeen dagelijkse levensvaardigheden
 • Plannen en Structureren
 • Het accepteren van of het om leren gaan met een stoornis. Van zichzelf of hun broer of zus
Specialistische oppas

TiGO biedt gespecialiseerde oppas aan voor zorg intensieve kinderen en hun broer en zussen in de thuissituatie.  Kinderen met een beperking of lichamelijke aandoening hebben vaak specialistische ondersteuning nodig, in een passende omgeving. Vaak zijn de nodige voorzieningen aanwezig in de thuissituatie, in de omgeving waar kinderen zich vertrouwd en veilig voelen. In plaats van een kind met alle benodigdheden verplaatsen naar een oppaslocatie buitenshuis, kan gespecialiseerde oppas in huis komen. Voor de broers en zussen in het gezin is het dan niet nodig aparte opvang te regelen. Alle kinderen blijven in hun vertrouwde omgeving en u als ouders kunnen met een gerust hart zelf even op adem komen, terwijl je kinderen verzekerd zijn van goede zorg en begeleiding.

Logeeropvang

TiGO biedt logeeropvang in Logeer gezinnen.

Logeergezinnen zijn mensen die of alleen of samen een gezin vormen. Veelal mensen die door de week werken maar juist in het weekend af en toe wat tijd willen vrij maken om een kind op te vangen. Dit kan zowel het zorg intensieve kind zijn als hun broers en zussen. Afhankelijk van wat een kind nodig heeft qua zorg en aandacht, kan worden ingeschat bij welke gezin het beste kan logeren. Logeren is een vorm van tijdelijke opvang. Ter verlichting van een overbelaste thuissituatie verblijft een kind bijvoorbeeld regelmatig een weekend of een aantal dagen in de schoolvakantie bij een vast logeergezin. In een logeergezin krijgen kinderen wat extra aandacht en doen zij nieuwe ervaringen op. Ook kan een logeergezin een mooie uitbreiding van het netwerk zijn voor een kind.

Ondersteuning aan Brussen

Jullie andere kinderen nemen een belangrijker rol in bij de ondersteuning van hun broer of zus.

Wanneer brussen (broers en zussen) op jonge leeftijd gepaste ondersteuning krijgen, kunnen ze later hun relatie met hun broer of zus als positiever beleven én meer gepaste zorg geven aan hun broer of zus. Hoe de brussen hierin kunnen worden ondersteund en voorbereid op deze rol, is dus een belangrijke vraag.

 

In deze ondersteuning spelen jullie als ouders een heel belangrijke rol. Brussen snappen dat hun zorg intensieve broer/zus veel aandacht vraagt van jullie, maar ervaren dit tegelijkertijd als oneerlijk. Zij hebben sterk behoefte aan tijd en aandacht van hun ouders. Dit zou al haalbaar zijn als er momenten worden ingelast waarop jullie zorg intensieve kind tijdelijk elders is ondergebracht,

 

Daarnaast moeten jullie als ouders zelf voldoende ondersteund worden, zodat er voldoende tijd gemaakt kan worden om aandacht te besteden aan de brussen in het gezin. Verder zouden jullie als ouders je kinderen de weg kunnen wijzen naar het ondersteuningsaanbod voor brussen. TiGO biedt ook ondersteuning voor broers en zussen van het zorgintensief kind.

 

 • Weten welke gezamenlijke activiteiten ze kunnen doen
 • Weten om te gaan met het afwijkende gedrag van hun broer of zus
 • De handicap, ziekte of stoornis op hun manier aanvaarden
 • Wederzijds begrip voelen (dus ook van de zorg intensieve broer of zus naar hen toe)
 • Vertrouwen hebben in het welzijn van de broer of zus
 • Weten wie hun op sociaal gebied steun kan bieden
 • Weten hoe ze met (reacties en vragen van) de buitenwereld kunnen omgaan
 • Ervaringen uitwisselen met anderen (brussen of leeftijdsgenoten die hen goed kennen en de broer/zus)
 • Genoeg tijd voor zichzelf hebben.
Mediation

Door druk die de intensieve zorg legt op jullie relatie en het verwerkingsproces waar jullie als ouder doorheen gaan. Kunnen gevoelens en gedachten naar boven komen dat je ongelukkig bent in je relatie en echt niet meer weten hoe het verder moet.

Als je nadenkt over weggaan of blijven. Dan kan je je onzeker of schuldig voelen over de gezinssituatie wanneer je ervoor zou kiezen om weg te gaan. Schaam je je omdat je het gevoel hebt dat je hebt gefaald. Soms zijn er zelfs fysieke klachten en angst wat het voor de kinderen betekent wanneer jullie stoppen met de relatie.

Mediation kan helpen bij het maken van de keuze 'blijven of weggaan'.

Wanneer er wordt gekozen om bij elkaar te blijven kunnen we jullie helpen met ondersteuning op maat.

Wanneer jullie ervoor kiezen om de relatie te verbreken, is dit geen makkelijke beslissing en een emotionele tijd voor de jullie als scheidende partners en jullie kinderen. Dan worden jullie stapsgewijs geholpen bij dat proces op onder andere Praktisch, emotioneel, juridisch en financieel vlak.

In het Ouderschapsplan worden kind-specifieke zorgafspraken gemaakt. Elk kind met een beperking is uniek en heeft een ouderschapsplan op maat nodig. Het is belangrijk dat alles rondom de zorg en de verdeling hiervan goed doorgesproken en vastgelegd wordt in het ouderschapsplan. Denk hierbij aan:

 • Ziekte/beperking kind en verdeling zorg;
 • Opvoedingsafspraken;
 • Periodiek overleg m.b.t. de zorg,
 • Afspraken met kinderartsen, logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, enz.;
 • Budgetbeheer PGB en besteding PGB
 • Aanvragen van hulpmiddelen of andere zorg en begeleiding.
 • Aanspreekpunt huisarts/kinderarts;
 • Medische informatie delen;
 • Netwerk onderhouden;
 • Contact met verschillende instanties en zorgverleners.

 

Ondersteuning bij organiseren

Ervaring heeft geleerd dat mensen tot rust komen als hun huishouden overzichtelijk, praktisch ingedeeld en opgeruimd is. Zie je door de bomen het bos niet meer en heb je geen idee meer waar je het best kunt beginnen met het (re)organiseren van je spullen, papieren, taken en huishouden; Zou je het fijn vinden als iemand met je meedenkt en meewerkt? TiGO biedt ondersteuning bij het opruimen en ordenen van je huishouden en houd rekening met jouw gezinssituatie.

Wij helpen met :

 • Opruimen en praktisch organiseren van de woning of delen daarvan.
 • Structuur aanbrengen in “huishoudelijke” activiteiten
 • Op orde brengen van de administratie
 • Dag/week/maandplanningen
 • Opruimtips en opbergtips
Ondersteuning bij wooninitiatieven

Als het niet meer mogelijk is om je kind thuis te laten wonen. Als je kind het huis ontgroeid is. Of als het op een andere manier beter is dat jullie kind uit huis gaat wonen, is een wooninitiatief een goede optie. Maar als ouders moeten jullie eigenlijk ‘van alle markten thuis zijn’ om in een woonproject de regie te kunnen blijven voeren: de complexiteit van regels en het netwerk van betrokken instanties bemoeilijken dat vaak.

Het starten van een ‘ouderinitiatief’ kost gemiddeld twee dagen in de week, gedurende drie tot vijf jaar. Een behoorlijke belasting die kan verminderen door in een zo vroeg mogelijk stadium van het project de ondersteuning in te roepen van TiGO Gezinsondersteuning.

TiGO kan adviseren, partijen bij elkaar brengen en de voortgang van het proces bewaken. Telkens zal in het proces moeten worden afgewogen hoe de ouders de regie met externe steun toch

voldoende in eigen hand kan houden. Samen creëren we een warm en veilig thuis voor jullie kind.

Hoe werken wij

Als  de voordelen van gezinsondersteuning  jullie aanspreken en je hebt  interesse in een vrijblijvend gesprek, dan komen wij graag bij u op bezoek.

Wij inventariseren dan uw  ondersteuningsvraag , en uw specifieke eisen en wensen  met betrekking tot de  gezinsondersteuner.

Vervolgens maken wij vrijblijvend een kostenberekening en gaan met uw goedkeuring op zoek naar een geschikte gezinsondersteuner bij u in de buurt.

Dit hele proces bieden wij u vrijblijvend aan.

Op het moment dat u een definitieve keuze heeft gemaakt gaan wij de ondersteuning formaliseren.

Vraag hier meer informatie aan.

Ik wil een vrijblijvende afspraak.

text-only-logo

E: info@tigogezinsondersteuning.nl
T: (020) 22 02 520


Openingstijden:

Werktijden 24/7