Deskundigheid Gezinsondersteuners

Als gezinsondersteuner, helpt je mee in de zorg en/ of begeleiding van het  thuiswonende zorg intensieve kinder(en) en/of ouders en of brussen in het gezin. Samen met je collega’s en andere instanties ondersteun je de ouders en ontlast het gezin. Als gezinsondersteuner werk je naar aanleiding van het ondersteuningsplan.

De gezinsondersteuner is bij het uitvoeren van de werkzaamheden geheel zelfstandig en  worden verricht naar eigen inzicht en zonder toezicht van TiGO Gezinsondersteuning.

Daarom heeft TiGO gekozen om samen te werken met zelfstandig ondernemers in de zorg die zich op de juiste wijze hebben ingeschreven in de kamer van koophandel en zijn verzekerd tegen ongevallen.

Gezinsondersteuners moeten beschikken over specifieke kennis en vaardigheden en  benodigde diploma’s. De opgedane specifieke ervaring en voorliefde voor het ondersteunen van zorg intensieve gezinnen zijn echter zeker zo belangrijk.

Bij de kwaliteiten voor gezinsondersteuner hoort ook inzicht in- en reflectie op het eigen handelen. Openheid, eerlijkheid en de bereidheid tot leren zijn belangrijke begrippen voor gezinsondersteuner bij TiGO Gezinsondersteuning. Onze gezinsondersteuners ondersteunen, stimuleren en hebben oog voor de speciale behoeftes en mogelijkheden van elk gezinslid en kunnen hierop inspelen. Zij laten ruimte om  zelf dingen te ontdekken waardoor zelfstandigheid, zelfvertrouwen, weerbaarheid en veerkracht optimaal worden in het gezin.

.

Profielschets gezinsondersteuner
  • Minimale opleiding MBO4 in de zorg en welzijn of gelijkwaardig.
  • Aantoonbare ervaring
  • echte professionals zijn: empathisch, geven voldoende structuur en duidelijkheid, zijn stressbestendig, hebben incasseringsvermogen, hebben zelfkennis en reflectie en kunnen goed luisteren en afstemmen op de signalen van kinderen en ouders.
Aanmelden

Meld je nu aan als Gezinsondersteuner. Vul ons aanmeldformulier gezinsondersteuner in. Op basis van deze gegevens kunnen we kijken of er een match is met een gezin in jouw werkomgeving. Na het ingevulde formulier opgestuurd te hebben via de website naar Info@TiGOGezinsondersteuning.nl volgt er een persoonlijk kennismakingsgesprek, waarin je wensen en mogelijkheden in kaart worden gebracht. Bij wederzijdse interesse word het samenwerkingsovereenkomst getekend en krijg je toegang tot de uitgebreide informatie over de gezinnen.

Missie

TiGO gezinsondersteuning sluit aan bij de eigen kracht en het probleemoplossend vermogen van deze zorg intensieve gezinnen. De professionele zorg, begeleiding en ondersteunende diensten zijn gericht en aanvullend op wat het gezin zelf kan. De ouders zijn hierbij de spin in het web, zij regisseren zelf de zorg in het gezin. TiGO is hierin coachend en ondersteunend

Visie

Mijn visie is een samenleving waarin ouders zelf de zorg voor hun zorg intensieve kind(eren) aankunnen en de kinderen zo lang als mogelijk thuis in huiselijke omgeving opgroeien. Vroegtijdige ondersteuningen van het zorg intensieve gezin, voorkomt grotere zorgintensiteit en maatschappelijke onbalans, in de toekomst.

text-only-logo

E: info@tigogezinsondersteuning.nl
T: (020) 22 02 520


Openingstijden:

Werktijden 24/7